UPISI


 

Za sve kandidate obvezno je polaganje državne mature:

Kandidati trebaju prijaviti studije preko portala postani-student prema uputama Središnjeg prijavnog ureda.

UPISI:

Za sve koji su stekli pravo upisa:

Konačne rang liste na ljetnom roku bit će objavljene 17. srpnja 2024., a upisi će se provoditi provoditi 18. srpnja 2024. godine (cijeli dan do 23:59).

Konačne rang liste na jesenskom roku bit će objavljene 18. rujna 2024. a upisi će se provoditi 20. rujna 2024. godine. godine. Upisi na jesenskom roku provoditi će se samo za one studijske programe na kojima ostane slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku.

UPISI ĆE SE OBAVLJATI ONLINE preko obrasca koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://upisi.ferit.hr/

Svim kandidatima koji ostvare pravo upisa privremena lozinka za ONLINE UPIS bit će poslana e-mailom nakon objave konačnih rang-lista.

UPUTE za online upise dostupne su na poveznici.

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

 

Obavijest o upisu za osobe pod privremenom zaštitom RH

Detalje o upisima za osobe pod privremenom zaštitom RH možete pronaći na poveznici.