postani-student.ferit.hr

Termini i postupak prijave i upisa?

PRIJAVA:

 

- za sve kandidate obvezno je polaganje državne mature:

Kandidati trebaju prijaviti studije preko portala postani-student prema uputama Središnjeg prijavnog ureda.

 

 

UPISI:

 

- za sve koji su stekli pravo upisa:

 

Upisi za I. godinu studija u ljetnom roku provodit  će se 23. srpnja 2021. godine te 17. rujna 2021. godine u jesenskom rokuUPISI ĆE SE OBAVLJATI ONLINE preko obrasca koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://upisi.ferit.hr/

 

Svim kandidatima koji ostvare pravo upisa privremena lozinka za ONLINE UPIS bit će poslana e-mailom nakon objave konačnih rang-lista. 

 

UPUTE za online upise dostupne su na sljedećoj poveznici: https://www.ferit.unios.hr/dokumenti/studenti/dokumenti-o-studijima-i-studiranju/Upute%20za%20Bruco%C5%A1e%20za%20Online%20Upise.pdf.

 

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

 

Za upis je potrebno priložiti (uploadati)  sljedeće dokumente:

 

- jednu digitalnu fotografiju veličine (minimalno 1200px širine ili na mobitelu postavke Kvaliteta slike: Standardna ili Visoka) u .jpg formatu (fotografirati se ispred čiste svijetle pozadine / zida) - pogledati UPUTE za online upise.

- preslika svjedodžbe o položenoj državnoj maturi. Kandidati koji do termina upisa ne budu imali Svjedodžbu o položenoj državnoj maturi, Svjedodžbu će dostaviti naknadno Uredu za studente. 

- potvrdu o prebivalištu i presliku osobne iskaznice

- dokaz o uplati (npr. primjerak plaćene uplatnice) troškova upisa i projekata Studentskog zbora u iznosu 330,00 kuna uplaćenih na žiro račun Fakulteta

- dokaz o uplati (npr. primjerak plaćene uplatnice) školarine u iznosu 7.370,00 kuna uplaćenih na žiro račun Fakulteta. Ovaj trošak plaćaju SAMO oni studenti koji su VEĆ BILI UPISANI kao redoviti studenti. Ako student ima ovaj trošak, potrebno je imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedeni trošak (330,00 kuna).

- skenirani potpis (na čistom papiru bijele boje s tankim crnim flomasterom ili crna kemijska, potpis kao na osobnoj iskaznici)

- kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj naplatit će se oportunitetni troškovi nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu od jedne godišnje participacije studenata koja iznosi 7.370,00 kn.

 

 

Studenti koji žele ispuniti Evidencijski list Ureda za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2021/2022., Evidencijski list mogu pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.ferit.unios.hr/dokumenti/studenti/dokumenti-o-studijima-i-studiranju/UZSSI_Evidencijski_list_2017.pdf. Ispunjeni evidencijski list mogu predati u Ured za studente.

 

Upis kandidata iz kvote namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Upis kandidata iz kvote namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske - informacije o Natječaju i Obrazac za prijavu dostupni su na poveznici: https://www.ferit.unios.hr/2021/fakultet/objave/9155/mojeobjave#dodajobjavu 

 

Žiro račun Fakulteta je:

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777.

U rubrici poziv na broj navesti OIB studenta.

Na uplatnici je potrebno upisati model: HR00.

U opis plaćanja navesti sljedeće:

- akademsku godinu za koju se trošak plaća

- koji studij student upisuje

- o kojemu je trošku riječ: "troškovi upisa i projekti Studentskog zbora" ILI "školarina". Vidi primjere:

 

Troškovi upisa:

 

 

Školarina: