postani-student.ferit.hr

Što i kako upisati? Studiji i predmeti? Uvjeti upisa? Upisne kvote? Termini i postupak upisa?

 

Upisali biste FERIT?

 

Nudimo i elektrotehniku i računarstvo, i sveučilišni i stručni studij.

 

Elektrotehnika - sveučilišni studij Računarstvo - sveučilišni studij Elektrotehnika- stručni studij Računarstvo - stručni studij Termini i postupak prijave i upisa Shema svih studija FERIT-a

 

 
 
 

 

Elektrotehnika i informacijska tehnologija - sveučilišni studij

 

 

Link na predmete:

 

https://www.ferit.unios.hr/studiji/sveucilisni-preddiplomski-studij/#s1

 

Na drugoj godini studija moguće birati jedan od sljedećih izbornih blokova:

- Elektroenergetika

- Komunikacije i informatika

Uvjeti upisa:

Ocjene iz srednje škole:

 

Prosjek ocjena 1. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena 2. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena 3. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena 4. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena obveznoga dijela državne mature           8,00 %

Obvezni dio državne mature:

Hrvatski jezik i Strani jezik:

 

Razina: B;

Prag: Nema;

Vrjednovanje: 0,00 %

Matematika:

 

Razina: A;

Prag: Nema;

Vrjednovanje: 36,00 %

Izborni dio državne mature:

Informatika:

- Obvezan: NE;

- Prag: Nema;

- Vrjednovanje: 12%

 

Fizika:

- Obvezan: NE;

- Prag: Nema;

- Vrjednovanje: 12%

Izravan upis:

 

Na državnom natjecanju iz matematike, fizike ili informatike ostvareno 1. do 3. mjesta tijekom srednje škole

Kvote:

 

Redoviti studenti: 140 

Izvanredni studenti: 0

Strani državljani:

UKUPNO: 140

Mogućnost dodatnog obrazovanja nakon studija:

Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike:

- smjer Elektroenergetika (izborni blokovi: Elektroenergetski sustavi, Održiva elektroenergetika, Industrijska elektroenergetika)

- smjer Komunikacije i informatika (izborni blokovi Komunikacijske tehnologije, Mrežne tehnologije)

Diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i komunikacije.

Za detalje v. link:

Shema svih studija FERIT-a


 

 

 

Imate pitanja? Javite se na postani-student@ferit.hr.

 

 

 

 

Računarstvo - sveučilišni studij

Link na predmete:

 

https://www.ferit.unios.hr/studiji/sveucilisni-preddiplomski-studij/#s2

 

Uvjeti upisa:

Ocjene iz srednje škole:

 

Prosjek ocjena 1. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena 2. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena 3. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena 4. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena obveznoga dijela državne mature                8,00 %

Obvezni dio državne mature:

Hrvatski jezik i Strani jezik:

 

Razina: B;

Prag: Nema;

Vrjednovanje: 0,00 %

Matematika:

 

Razina: A;

Prag: Nema;

Vrjednovanje: 36,00 %

Izborni dio državne mature:

Informatika:

- Obvezan: NE;

- Prag: Nema;

- Vrjednovanje: 12%

 

Fizika:

- Obvezan: NE;

- Prag: Nema;

- Vrjednovanje: 12%

Izravan upis:

 

Na državnom natjecanju iz matematike, fizike ili informatike ostvareno 1. do 3. mjesta tijekom srednje škole

Kvote:

 

Redoviti studenti: 140

Izvanredni studenti: 0

Strani državljani: 0

UKUPNO: 140

Mogućnost dodatnog obrazovanja nakon studija:

Diplomski sveučilišni studij računarstva (izborni blokovi: Računalno inženjerstvo, Robotika i umjetna inteligencija, Programsko inženjerstvo, Informacijske i podatkovne znanosti).

Diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i komunikacije.

Za detalje v. link:

Shema svih studija FERIT-a

 

 

 

 

Imate pitanja? Javite se na postani-student@ferit.hr.

 

 

 
 
 

 

Elektrotehnika - stručni studij

 

Link na predmete:

 

Smjer Automatika:

https://www.ferit.unios.hr/studiji/strucni-studij/#s8

Smjer Elektroenergetika:

https://www.ferit.unios.hr/studiji/strucni-studij/#s9

 

Uvjeti upisa:

Ocjene iz srednje škole:

 

Prosjek ocjena 1. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena 2. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena 3. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena 4. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena obveznoga dijela državne mature               8,00 %

Obvezni dio državne mature:

Hrvatski jezik i Strani jezik:

 

Razina: B;

Prag: Nema;

Vrjednovanje: 0,00 %

Matematika:

 

Razina: B;

Prag: Nema;

Vrjednovanje: 36,00 %

Izborni dio državne mature:

Informatika:

- Obvezan: NE;

- Prag: Nema;

- Vrjednovanje: 12%

 

Fizika:

- Obvezan: NE;

- Prag: Nema;

- Vrjednovanje: 12%

Izravan upis:

 

Na državnom natjecanju iz matematike, fizike ili informatike ostvareno 1. do 3. mjesta tijekom srednje škole

Kvote:

 

Smjer Automatika:

 

Redoviti studenti: 30

Izvanredni studenti: 0

Strani državljani: 0

UKUPNO: 30

Smjer Elektroenergetika:

 

Redoviti studenti: 30

Izvanredni studenti: 0

Strani državljani: 0

UKUPNO: 30

 

Mogućnost dodatnog obrazovanja nakon studija:

Razlikovne obveze pa kandidatura za diplomski sveučilišni studij.

Važna napomena: za Razlikovne obveze školarinu ne subvencionira Ministarstvo pa je u cijelosti plaća polaznik!

Za detalje v. link:

Shema svih studija FERIT-a

 

 

 

Imate pitanja? Javite se na postani-student@ferit.hr.

 

 

 

 

Računarstvo - stručni studij

 

 

 

Link na predmete:

https://www.ferit.unios.hr/studiji/strucni-studij/#s7

 

Uvjeti upisa:

Ocjene iz srednje škole:

Prosjek ocjena 1. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena 2. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena 3. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena 4. razreda            8,00 %

Prosjek ocjena obveznoga dijela državne mature               8,00 %

Obvezni dio državne mature:

Hrvatski jezik i Strani jezik:

 

Razina: B;

Prag: Nema;

Vrjednovanje: 0,00 %

Matematika:

 

Razina: B;

Prag: Nema;

Vrjednovanje: 36,00 %

Izborni dio državne mature:

Informatika:

- Obvezan: NE;

- Prag: Nema;

- Vrjednovanje: 12%

 

Fizika:

- Obvezan: NE;

- Prag: Nema;

- Vrjednovanje: 12%

Izravan upis:

Na državnom natjecanju iz matematike, fizike ili informatike ostvareno 1. do 3. mjesta tijekom srednje škole

Kvote:

 

Redoviti studenti: 60

Izvanredni studenti: 0

Strani državljani: 0

UKUPNO: 60

 

 

Mogućnost dodatnog obrazovanja nakon studija:

Razlikovne obveze pa kandidatura za diplomski sveučilišni studij.

Važna napomena: za Razlikovne obveze školarinu ne subvencionira Ministarstvo pa je u cijelosti plaća polaznik!

Za detalje v. link:

Shema svih studija FERIT-a

 

 

 

Termini i postupak prijave i upisa

 

PRIJAVA:

 

- za sve kandidate obvezno je polaganje državne mature:

Kandidati trebaju prijaviti studije preko portala postani-student prema uputama Središnjeg prijavnog ureda.

 

 

UPISI (termini za 2018./2019., točni termini za 2019./2020. će biti objavljeni tijekom lipnja 2019.):

 

- za sve koji su stekli pravo upisa:

 

Upisi za I. godinu studija u ljetnom roku provodit  će se 19. srpnja 2018. godine, te 21. rujna 2018. godine u jesenskom roku u Studentskoj službi

(FERIT, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek) i to:

- u 9:00 sati za studente preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike

- u 11:00 sati za studente preddiplomskog sveučilišnog studija računarstva

- u 13:00 sati za studente preddiplomskih stručnih studija (svi smjerovi)

 

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa. U slučaju spriječenosti, pristupnika može upisati i druga osoba.

 

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 

- jednu fotografiju veličine 35mm x 45 mm

- izvornik (original) i presliku svjedodžbe o položenoj državnoj maturi. Kandidati koji do termina upisa ne budu imali Svjedodžbu o položenoj državnoj maturi na upis će doći bez nje, a Svjedodžbu trebaju dostaviti u mjesecu rujnu

- potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice

- dokaz o uplati (npr. primjerak plaćene uplatnice) troškova upisa i projekata Studentskog zbora u iznosu 330,00 kuna uplaćenih na žiro račun Fakulteta

- dokaz o uplati (npr. primjerak plaćene uplatnice) školarine u iznosu 7.370,00 kuna uplaćenih na žiro račun Fakulteta. Ovaj trošak plaćaju SAMO oni studenti koji su VEĆ BILI UPISANI kao redoviti studenti. Ako student ima ovaj trošak, potrebno je imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedeni trošak (330,00 kuna).

 

Žiro račun Fakulteta je:

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777.

U rubrici poziv na broj navesti OIB studenta.

Na uplatnici je potrebno upisati model: HR00.

U opis plaćanja navesti sljedeće:

- akademsku godinu za koju se trošak plaća

- koji studij student upisuje

- o kojemu je trošku riječ: "troškovi upisa i projekti Studentskog zbora" ILI "školarina". Vidi primjere:

 

Troškovi upisa:

 

 

Školarina:

 

 

 


 

Shema svih studija FERIT-a

Poslijediplomski specijalistički studiji Poslijediplomski specijalistički studiji Poslijediplomski specijalistički studiji Poslijediplomski doktorski studij Diplomski sveučilišni studij Računarstvo Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer komunikacije i informatika Diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i komunikacije Sveučilišni preddiplomski studij Računarstvo Sveučilišni preddiplomski studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija Razlikovne obveze Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika Preddiplomski stručni studij Računarstvo